Jubilarissen 2018

Op onze jaarlijkse ledenvergadering afgelopen April zijn een groot aantal leden weer voorzien van de nodige versierselen.

De jubilarissen variëren van 10 tot maar liefst 45 jaar. Dat geeft maar weer eens aan hoe zo’n hechte gezellige club we zijn.

De volgende leden vierden hun jubileum:

  •  Stefan van Veen              –   10 jaar
  • Johan Pietersen                –   20 jaar
  • Rik Meerveld                     –   25 jaar
  • Ellen Postma                     –   25 jaar
  • André van Veen                –   25 jaar
  • Johan Nuver                     –   30 jaar
  • Marie Belstra                    –   40 jaar
  • Anne-geert van der Tuin  –   45 jaar

Uit handen van de voorzitter ontvingen zijn allen een medaille en een oorkonde. Marie ontving een klokje (zodat ze op tijd komt) en Anne-geert ontving een luxe pennen set.

André mocht, uit handen van de penningmeester Dick Meerveld, zijn oorkonde en medaille in ontvangst nemen.

Hieronder de foto’s van de jubilarissen: